יום ראשון, 15 באפריל 2012

קיר לימודי נייד

קיר לימודי נייד
אני הכנתי קיר נייד למורות לאנגלית להכנה למיצב
לקחתי מיצבים ישנים וחילקתי את הדפים לפי הנושאים
1. UNSEEN קל 2. UNSEEN קשה 3. הקשבה +דיסק 4. תרגיל כתיבה
הוצאתי את החומר מאתר משרד החינוך שהחומר נמצא בפורמט WORD
לאתר את הלוח לקחתי את פורמט והלוגו של המיצב שהילדים יהיו רגילים עליו בשעת מבחן
את הדפים נילנתי . וכרגע הוא מקופל ושמור לשנה הבעה בעזרת ה' ישתמשו בו
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/AnglitKitaChet/

יום שלישי, 10 בינואר 2012

בית החינוך הדתי ראשל"צ פותח שעריו בפני כלל התלמידים בוגרי בתי הספר היסודיים ממ"ד מכל רחבי העיר ראשון לציון וסביבותיה בבחינת לכל, אדם ישנה".
תפיסת העולם של הצוות הבית-ספרי מתבססת על הקניית "תורה עם דרך ארץ" יחד עם התפיסה החינוכית "חנוך לנער על פי דרכו" והאמונה כי "כל אחד יכול".
ביה"ס מחנך את תלמידיו ליראת שמים, אהבת התורה והבריות, העם והארץ.
בית הספר שואף לכך שבוגריו ימשיכו בדרך הציונות הדתית וערכיה, ישתלבו בחברה ויתרמו לה.וכך גם בשיעורי אומנות לשילוב כל העקרונות הבית ספרים.