יום ראשון, 15 באפריל 2012

קיר לימודי נייד

קיר לימודי נייד
אני הכנתי קיר נייד למורות לאנגלית להכנה למיצב
לקחתי מיצבים ישנים וחילקתי את הדפים לפי הנושאים
1. UNSEEN קל 2. UNSEEN קשה 3. הקשבה +דיסק 4. תרגיל כתיבה
הוצאתי את החומר מאתר משרד החינוך שהחומר נמצא בפורמט WORD
לאתר את הלוח לקחתי את פורמט והלוגו של המיצב שהילדים יהיו רגילים עליו בשעת מבחן
את הדפים נילנתי . וכרגע הוא מקופל ושמור לשנה הבעה בעזרת ה' ישתמשו בו
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/AnglitKitaChet/